تاریخ: 1398/05/09

خرید قفسه بندی و نکاتی که باید بدانید

خرید قفسه بندی و نکاتی که باید بدانید
اگر قصد دارید برای محل کار یا انبار و یا فروشگاه خود قفسه خریداری نمایید حتما برای خرید قفسه و یا جانمایی آن تحقیق نمایید...

قفسه بندی و انواع آن

اگر قصد دارید برای محل کار یا انبار و یا فروشگاه خود قفسه خریداری نمایید حتما برای خرید قفسه و یا جانمایی آن تحقیق نمایید چرا که ممکن است یک سیستمک قفسه بندی برای یک سوله یا انبار و یا فروشگاهی با قیمت x تومان انتخاب نمایید در صورتی که قبل از خرید قفسه اگر با یک کارشناس یا شرکتی که قفسه بندی خود را از آنها خریداری می کنید، مشاوره ای صورت گیرد هم در هزینه و قیمت قفسه بندی تاثیر گذار باشد و هم در جانمایی و استفاده مفید از قفسه ها که یک موضوع خیلی مهم می باشد موثر باشد.

ابتدا باید بدانید قفسه بندی بهینه چیست سپس در مورد انواع قفسه بندی و کاربردهای آن بدانید.

قفسه بندی انواع مختلفی دارد که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می کنیم:

قفسه بندی برای فروشگاه ها

سیستم قفسه بندی مشبک برای پیچ و مهره

قفسه بندی بالکی راک

قفسه بندی لانگ اسپن

قفسه بندی درایوین

و ...

دسته بندی مطالب