تاریخ: 1398/05/09

3 اشتباه رایج در قفسه­ بندی پالت راک

3 اشتباه رایج در قفسه­ بندی پالت راک
استفاده از قفسه بندی پالت راک ماند دیگر قفسه بندی ها نیاز مند رعایت اصول نگهداری و مراقبت است. بست و اجرای صحیح...

استفاده از قفسه بندی پالت راک ماند دیگر قفسه بندی ها نیاز مند رعایت اصول نگهداری و مراقبت است. بست و اجرای صحیح قفسه بندی، تعمیر و جایگزن کردن قطعات قفسه بندی، چیدمان صحیح، توجه ب حداکثر بار قابل حمل و ... از ابتدایی ترین اصول نگهداری قفسه بندی های پالت راک میباشند. اما بعضی اوقات بر سر مشغله های زیاد بسیاری از این موارد، پشت گوش افتاده و رعایت نمیشوند و در نهایت باعث بروز مشکلات عمده ای میشوند که جبرانآن ها میتوان بسیار سخت باشد.

اشتباهات رایج در قفسه بندی پالت راک


عدم توجه به آینده

معمولا زمان سفارش سیستم های قفسه بندی تنها رفع نیاز انبار در زمان حال مورد بحث قرار میگیرد و برنامه خاصی برای نیاز های آینده چیده نمیشود. در صورتی که باید در حین برنامه ریزی برای خرید سیستم قفسه بندی مناسب با نیاز های حاضر در انبار خود بهتر است که نیاز های آینده را نیز در نظر گرفته و به فکر پیشگیری باشید تا درمان.

بی توجهی به عمر مفید پالت ها

پالت دست دوم برای داشتن قفسه بندی نا امن و شکننده گزینه ی خیلی خوبی است و اگر به دنبال تضمینی برای فرو ریختن اجناس خود و نابود شدن آن ها میگردید بدون شک باید از پالت های دست دوم و کهنه استفاده کنید. با اینکار علاوه بر از دست دادن ساختار بقیه بخش های قفسه خود، شما استفاده حداکثری از فضا را نیز از دست خواهید داد. یا اینکه میتوانید بخش های فرسوده خود را "تعمیر" کنید تا بعد از چند هفته تمام قفسه ها بر سر کارکنانتان خراب شوند. نکته کلیدی هدف شما استفاده از قطعات قدیمی در قفسه های جدید به جای استفاده از قفسه بندی های جدید در کنار قفسه های قدیمی میباشد.

نادیده گرفتن راهنمایی ها

دفترچه راهنمای قرارداده شده در کنار قفسه بندی ها برای آموزش چگونگی استفاده از قفسه ها برای داشتن حداکثر بهره وری میباشد و عملکردن و آموزش این نکات به کارکنان بسیار نکته جدی و مهمی میباشد. قفسه بندی های پالت راک مخصوص کار با تجهیزات فنی میباشد و نباید از لبه های آن به عنوان نردبان استفاده کرد. این کار علاوه بر ایجاد خطر برای شخص باعث ضرب دیدگی و در طولانی مدت موجب شکستگی و افتادن قفسه و ایجاد خسارات غیر قابل جبران خواهد شد.

دسته بندی مطالب