جعبه پلاستیکی

ثبت سفارش

جعبه پلاستیکی

یکی دیگر از محصولات شرکی بهینه سازان انبار جعبه پلاستیکی است که برای نگهداری اقلام ریز و همینطور دسته بندی و کدگذاری آن ها استفاده میشود. این جعبه ها در 5 سایز B1,B2,B3,B4,B5 و دو رنگ قرمز و آبی تولید و قابل عرضه می باشد.
جعبه پلاستیکی یا بین پلاستیکی، برای جایگذاری پیچ و مهره - ابزار و اجناس خیلی کوچک استفاده می شود که امکان قرار دادن آن ها در قفسه ها وجود ندارد مورد استفاده قرار میگیرد که به دو نوع B و نمره ای ارائه میشود.

ابعاد جعبه های پلاستیکی الوان(آبی قرمز زرد) شامل:

جعبه B1 : طول 160 عرض 105 ارتفاع 75 میلیمتر

جعبه B1.5: طول 200 عرض 120 ارتفاع 100 میلیمتر
جعبه B2 : طول 240 عرض 145 ارتفاع 120 میلیمتر

جعبه B3: طول 300 عرض 190 ارتفاع 140 میلیمتر

جعبه B4: طول 380 عرض 230 ارتفاع 185 میلیمتر

جعبه B5: طول 450 عرض 290 ارتفاع 175 میلیمتر

بین پلاستیکی الوان (زرد آبی قرمز)نمره30 : طول 270 عرض 190 ارتفاع 160 میلیمتر
بین پلاستیکی الوان (زرد ابی قرمز)نمره40 : طول 270 عرض 400 ارتفاع 160 میلیمتر