قفسه بندی خودراهرو

ثبت سفارش

قفسه بندی خودراهرو

قفسه بندی خود راهرو یکی از کارآمد ترین تولیدات شرکت بهینه سازان انبار میباشد که عمده استفاده آن ها در انبار هایی میباشد که تعداد، حجم و وزن بار های روی پالت ها بسیار زیاد است.
قفسه بندی خود راهرو

در قفسه بندی خودراهرو شرکت بهینه سازان انبار، با برطرف کردن نیاز به چرخش لیفتراک جهت انجام امورخود، علاوه بر ایجاد سهولت برای کار با لیفتراک، باعث افزایش فضای مورد استفاده انبار و تعداد پالت گذاری در هر دو حالت عمودی و افقی گشته است. در قفسه بندی دراوین بهینه سازان انبار، این امکان استفاده از استاپ پالت جهت محافظت از بار دربرابر برخورد با مهاربند انتهای قفسه و همچنین محافظ بازو جهت بازداری از برخورد های لیفتراک برای شما فراهم شده است.

کاربرد قفسه بندی خود راهرو

با استفاده از قفسه بندی های خود راهرو بهینه سازان انبار مشکل فضای تردد و همچنین میزان استفاده از فضا به طور کلی از بین میرود. حذف کردن فضای اضافی راه های تردد و بزرگتر کردن فضای جایگیری پالت ها باعث افزایش بهره وری از فضای انبار ها میشود. در اینصورت لیفتراک میتواند به راحتی بار خود را بر روی پالت ها بارگذاری کند و خارج شود که ضمن سهولت استفاده از وسایل نقلیه، فضای موجود به بهینه ترین حالت ممکن مورد استفاده قرار میگیرد.به دلیل متنوع بودن اندازه بازو های قفسه بندی خود راهرو، قابلیت پشتیبانی از انواع لیفتراک ها وجود دارد.

تحمل وزن 2500 kg
طول 135-150 cm
عرض 50-60-70-80-90-100-110-120 cm
ارتفاع 400-457-500-550-600 cm