قفسه بندی فروشگاهی

ثبت سفارش

قفسه بندی فروشگاهی

یکی از رایج ترین موارد استفاده از قفسه بندی را میتوان فروشگاه ها نامید که تأثیر بسزایی در روند فروش و جذب مشتریان دارد.
قفسه بندی سوپرمارکتی

قفسه بندی سوپرمارکتی یا فروشگاهی

در زمان طراحی قفسه بندی های فروشگاهی باید به مقاومت و طول عمر قفسه ها میباشد. از آنجایی که فروشگاه های زنجیره ای و امثال آن ها رشد بسیار زیادی داشته اند، یکی از پر مصرف ترین نوع قفسه بندی، قفسه بندی فروشگاهی میباشند. نشکل و ظاهر قفسه بندی ها به همراه نحوه چیدمان آن ها تأثیر خیلی شایانی به جلب مشتریان و میزان فروش میگذارد.

یکی از انواع قفسه بندی های استفاده شده در فروشگاه ها، قفسه بندی پیچ و مهره ای میباشد.